Brønderslev - Hygge - Atmosfære - Shopping

Julebelysningen bliver gemt væk nu

Frivillige ildsjæle har nu givet sig i kast med at tage julebelysningen ned og gemme den væk til senere på året, når julen atter melder sig.

 

Faktisk tyvstartede de frivillige fra Grøn Patrulje Grindsted sammen med Bo Christensen nedtagningen af julebelysning allerede før nytår.

 

”Der var tale om, at vi fjernede hjertet, selfie-rammen og gnomerne med juletræer i Nygade. Vi ville gerne have dem i hus inden nytårsaften, og ligeledes fjernede vi bundpladerne af sikkerhedsmæssige årsager, således de ikke ville være til scene for nogen og være skjult i tilfælde af snebyger”, forklarer Peter Karstrøm Vagning fra Brønderslev Handel.

 

Nu fortsætter arbejdet over de næste dage med at få taget den sidste del af belysningen ned og gemt væk, og kun vejr og vind kan give en nogenlunde indikation af, hvornår denne del af arbejdet slutter. Er vejret nogenlunde gunstigt, forventer man, at arbejdet forholdsvist hurtigt er afsluttet. Omvendt vil dårligt vejr forsinke arbejdet.

 

På vegne af gruppen, der arbejder med at skabe mere julelys i Brønderslev og de involverede foreninger (Borger9700 og Grundejer9700, red.) retter handelschefen en stor tak til de frivillige foruden de private borgere, som har begunstiget julebelysningen med en donation og dermed skabt julelys i øjnene på udvalget, der arbejder med julebelysning. Netop disse donationer vil medvirke til, at der senere på året kan komme mere ny julebelysning.

 

”Det er således planen, at der igen i år vil blive søgt om tilladelse til indsamling af donationer til julebelysning, og som et led i dette arbejde, vil virksomheder og fonde også blive taget i ed. Skulle en virksomhed dog allerede nu være interesseret i at støtte op om indkøb af mere julebelysning, kan der rettes henvendelse til Brønderslev Handel”, slutter handelschefen på vegne af udvalget, der arbejder med julebelysning.