Brønderslev - Hygge - Atmosfære - Shopping

Bliv medlem

 

Selv om vores hverdag hver især kan være forskellig er der en ting vi har til fælles. Brønderslev. Vendsyssels hjerte.

Uanset om man repræsenterer den ene type virksomhed eller den anden, har vi en fælles interesse i at udvikle vores fælles fundament: Byen. Nye tilflyttere gavner alle. Detaihandleren får flere kunder, industrivirksomheden får mulighed for at ansætte lokalt funderet medarbejdere som er nemmere at holde på, -og dermed forankrer sig yderligere i virksomheden, og håndværkeren får flere opgaver når der skal bygges og vedligeholdes huse.

Sådan hænger det hele sammen for alle der driver en eller anden form for erhverv i Brønderslev by.

Jo bedre det går for naboen, -jo større er chancen for at man selv kan drive en sund virksomhed.

Udvikling koster. Derfor er det vigtigt at vi står samlet. Ellers flytter udviklingen til andre byer.

Sammen kan vi gøre mere. Skabe mere liv og aktivitet i byen. Brande byen så vi får et godt og positivt image.

Brønderslev Handel bruger en stor del af budgettet på markedsføring og branding. Vi er dynamoen der driver BYENS markedsføring. Derfor er det vigtigt at erhvervslivet står sammen. For et samlet erhvervsliv kan skabe resultater.

Vi håber også at din virksomhed har lyst til at blive en del af fællesskabet. For at få det til at hænge sammen, skal vi stå sammem. Sammen om Brønderslev – Vendsyssels hjerte.

 

Et medlemsskab med stærke fordele

 

Markedsføring/Branding af byen: 

Brønderslev har en masse kvaliteter som by, bosted og handelscenter.

BH bruger en stor del af budgettet på markedsføring af aktiviteter og events, samt ikke mindst på branding af byen som et samlingssted for aktivitet, erhverv og handel. Målet er at få flere tilflyttere, øge byens handelsbalance, samt at styrke byens positive brand således at det bliver nemt at rekrutere nye medarbejdere til byens virksomheder.

 

Morgencafé /netværksmøder: 

Mindst 9 gange om året holdes der morgencafé/netværksmøde for medlemmerne.

Udover at facilitere netværk mellem medlemmerne, informerer vi om kommende aktiviteter og stiller skarpt på aktuelle emner med interesse for erhvervslivet. Mødet er gratis for medlemmer og inkluderer morgenkaffe og brød.

 

Erhvervslivets talerør: 

BH arbejder på at udvikle sammenhængskraften i byen. Som interesseorganisation tror vi på vigtigheden af at samle alle aspekter af erhverv, foreninger og

institutioner i arbejdet om events og markedsføring af byen.

BH er også talerør for medlemmerne, og fremfører via dialog med politikere,

embedsfolk og lignende, vore argumenter i sager der har berøring med vore

medlemmers hverdag.

 

Events/aktiviteter: 

BH arbejder hele tiden på at finde nye spændende events og aktivteter der kan brande Brønderslev som en attraktiv by. Udgangspunktet for vore aktiviteter er at de skal kunne mærkes i medlemmernes kasseapperater, og skabe liv og aktivitet i bybilledet. Medlemsskab giver dig mulighed for at deltage i vores arrangmenter, og medlem har du også indflydelse på hvilke events og aktiviteter der igangsættes.

 

 

Eksponering og medlemsfordele: 

Via Brønderslev Handel har du flere muligheder for at blive synlig.

I løbet af året synliggør vi via forskellige medieplatforme, hvilke virksomheder der bakker op om fællesskabet og er medlem. Vores Facebook side er velbesøgt. Her har alle medlemmer mulighed for at få sine FB opslag postet – Gratis!. Vi laver løbende aktivteter der synliggør og skaber attention på virksomhederne. Medlemmerne synliggøres også på vores hjemmeside, blandt andet med links til egen hjemmeside, Facebookside o.s.v.

 

Brønderslev Gavekortet: 

Som medlem af Brønderslev Handel kan din virksomhed blive en del af Brønderslev Gavekortet. Det betyder at købere af gavekort kan bruges disse i din forretning. Købene foregår via ens Kreditkort automat. Der købes gavekort for mere end 1,2 million kroner årligt og dette tal er stigende. Gavekortet kan i dag bruges i mere end 50 butikker.

 

Vi vil gerne høre mere – Kontakt os: