Brønderslev - Hygge - Atmosfære - Shopping

Sammenhold gør stærk – Opfordring til erhvervslivet

Appel til erhvervslivet i Brønderslev

 

Erhvervslivet i Brønderslev skal stå sammen!

Det er budskabet for handelschefen for Brønderslev Handel, Lars Bisgaard Andreasen.

– Er der noget som coronakrisen har lært os, er det at vi skal stå sammen som erhvervsliv, ellers bukker vi under.

Derfor kommer han nu med en opfordring til de virksomheder i byen som endnu ikke er medlem af Brønderslev Handel, om at melde sig ind.

– Jo flere vi er samlet, jo mere kan vi udvikle os sammen, og Brønderslev erhvervsliv vil i de kommende måneder stå overfor enorme udfordringer som vi bedre kan løse sammen.

Selv om navnet Brønderslev Handel måske først og fremmest retter sig mod detail segmentet så har foreningen en bred medlemsmasse.

– Du finder håndværkere, industrivirksomheder, advokater, banker o.s.v. i medlemskredsen, så vi er en bred forening, der som den eneste repræsenterer erhvervslivet i Brønderslev.

 

Sammen om byen

Udgangspunktet for Brønderslev Handel er at stå sammen om at udvikle byen, da det har effekt på alle de forskellige erhverv.

– Vi arbejder hele tiden på at gøre Brønderslev til at attraktivt sted at bo og leve.

Strategien er at aktivitet, events og netværk skaber udvikling for alle.

– Jo mere attraktivt det er at bo i Brønderslev, jo større muligheder har vi også for at udvikle vores virksomheder.

Lars Bisgaard Andreasen peger på at alle typer af virksomheder er afhængige af et sundt lokalt miljø, med liv og aktivitet.

– Et spændende og bredt butiksnet, en attraktiv bymidte, kombineret med event og aktiviteter gør det jo også attraktivt for industrivirksomhedens medarbejdere at bosætte sig i området, og det øger muligheden for at bibeholde sine medarbejder i virksomheden.

Det giver øget aktivitet for håndværkerne, advokaten, frisøren o.s.v.

– Sådan hænger det jo sammen det hele, og derfor er det vigtigt at erhvervet samler sig fordi det er her man for alvor kan skabe synergi og udvikling.

Med hvad så med BETC som også er en samling af erhvervsvirksomhederne?

– BETC er skam også vigtigt, men BETC er en samling af kommunens virksomheder, og her er opgaven at kigge bredt på hele kommunen. Vores opgave er at udvikle og stå sammen om byen Brønderslev.

Lars Bisgaard Andreasen understreger at arbejdet i BETC har stor betydning for kommunen, og at Brønderslev Handel ligeledes er medlem af BETC.

– Vi har medlemmer som deltager i f.eks. arbejdet med at udvikle turismesamarbejdet under BETC, så her er vi også aktive.

 

Book et besøg

Lars Bisgaard Andreasen opfordrer virksomhederne i Brønderslev til at kontakte ham, og få et uforbindende besøg.

– I de forløbne 2 år har vi fået 14 nye medlemmer, men vi er langt fra målet. Vi skal have flere så vi kan få skubbet yderligere til udviklingen i Brønderslev.

Han tager selv løbende kontakt til virksomheder der ikke er medlem, men da stillingen som handelschef er en deltidsstilling sætter tiden sine begrænsninger.

Andre opgaver som administration, udvikling af events, eksekvering af markedsføring og lignende, kræver også mange timer, så derfor opfordrer han til at man også selv henvender sig.

– Det sparer mig for meget opsøgende arbejde som i stedet kan bruges på at udvikle og servicere medlemmerne i foreningen.

 

Kontakt handelschef Lars Bisgaard Andreasen på tlf. 20 68 84 76 eller mail: handelschef@broenderslevhandel.dk